Roald Kleist geeft een OR Training.

Roald Kleist, geboren op 7 juli 1974 in het pittoreske Haarlem, heeft een opmerkelijke reis gemaakt van een gepassioneerde zwemmer en waterpoloër tot een gerespecteerde ondernemer en trainer. Zijn veelzijdige achtergrond en ervaringen hebben hem gevormd tot de professional die hij vandaag de dag is.

Zijn academische reis begon in Amsterdam, aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES). Hier legde hij de fundamenten voor zijn toekomstige carrière in de financiële wereld. Maar het was niet alleen studie dat zijn jongere jaren definieerde. In Haarlem was Roald een actief lid van de zwemclub Rapido ’82, waar hij niet alleen zijn fysieke vaardigheden aanscherpte, maar ook de waarden van discipline, teamwork en doorzettingsvermogen leerde.

Roald Kleist Foto

Na zijn studie trad Roald toe tot de wereld van de financiën, te beginnen bij de ABN AMRO bank. Hier deed hij waardevolle ervaring op die hem goed van pas kwam in zijn latere rollen bij Rabobank en Univé. Bij Univé onderscheidde hij zich niet alleen in zijn reguliere functie, maar ook als een gedreven lid van de ondernemingsraad, waar hij actief bijdroeg aan het vormgeven van het beleid en de richting van het bedrijf.

Zijn tijd bij Dijkstra Assurantiën in Leeuwarden versterkte verder zijn expertise in de financiële en verzekeringssector. Maar Roald’s reis stopte hier niet. Zijn passie voor kennisoverdracht en het helpen van anderen leidde hem naar het oprichten van zijn eigen bedrijven: OR Cursus en PVT Cursus. Als eigenaar en trainer van deze bedrijven zet Roald zich in om anderen te onderwijzen en te begeleiden, gebruikmakend van zijn rijke ervaring en inzichten opgedaan als lid van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.

Vandaag de dag staat Roald Kleist bekend als een toegewijde professional, een effectieve communicator en een inspirerende trainer. Van de zwembaden van Rapido ’82 tot de bestuurskamers van grote financiële instellingen en nu naar de klaslokalen van zijn eigen trainingsbedrijven, Roald’s reis is er een van vastberadenheid, groei en voortdurende zelfverbetering. Zijn verhaal dient als een inspirerend voorbeeld voor velen over hoe diversiteit in ervaring kan leiden tot een rijke, vervullende carrière.

Samenvatting opleidingen

08.2014Bachelor of Economics
01.2011Nemas Hoger Kader Management
08.2009Nemas Midden Kader Management
10.2009Employee Benefits
07.2008Pensioen Praktijk
11.2007Erkend Financieel Adviseur

Nevenfuncties

03.2010-06.2015: Lid Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Univé Dichtbij
Werkzaamheden: Toetsen voorstellen en jaarrekening van de directie aan de van toepassing zijnde wetsartikelen en de CAO. Daarnaast onderhandelen met de directie over verschillende instemmingsverzoeken en adviesaanvragen.

03.2010-06.2015: Coördinator Levensverzekeringen
Werkzaamheden: Collega adviseurs opleiden en sturen in het adviseren van levensverzekeringen.

02.2013- 01.2015: Lid Pensioencommissie
Werkzaamheden: Wijzigen en harmoniseren van de 7 verschillende pensioenregelingen in samenwerking met de Raad van Bestuur.

02.2012-01.2013: Lid Fusiecommissie
Werkzaamheden: Voor- en nadelen van de fusie tussen Univé Dichtbij en Univé Midden tegen elkaar afwegen. Beoordelen van het due diligence report. Harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Opstellen van een sociaal plan.

06.2011- 12.2011: Lid Beoordelingscommissie Bezwaar Nieuw Functiewaarderingsstelsel
Werkzaamheden: Samen met het Hoofd HRM Univé en het Hoofd Financiën Univé Dichtbij beoordelen of een bezwaar gegrond is of niet.