Ambtelijk secretaris or

ambtelijk secretaris OR

Een ambtelijk secretaris OR is iemand die administratieve, organisatorische en vaak ook inhoudelijke ondersteuning biedt aan de ondernemingsraad van een organisatie. Deze secretaris is geen lid van de OR, maar werkt nauw samen met de OR-leden om hun werk efficiënter en effectiever te maken.

De taken en verantwoordelijkheden van een ambtelijk secretaris kunnen variëren, maar omvatten vaak:

 1. Administratieve Ondersteuning: Het notuleren van vergaderingen, beheren van correspondentie, en zorgen voor de archivering van OR-documenten.
 2. Organisatorische Ondersteuning: Het plannen en organiseren van OR-vergaderingen, het regelen van trainingen en cursussen voor OR-leden, en het coördineren van contacten tussen de OR en externe partijen.
 3. Inhoudelijke Ondersteuning: Het voorbereiden van stukken voor OR-vergaderingen, meedenken over strategieën en standpunten van de OR, en het op de hoogte blijven van relevante wet- en regelgeving.
 4. Communicatie: Fungeren als aanspreekpunt voor zowel de OR-leden als de bestuurder en eventueel andere stakeholders binnen de organisatie.

De ambtelijk secretaris speelt dus een cruciale rol in de werking van de ondernemingsraad en zorgt ervoor dat de ondernemingsraad zich kan concentreren op zijn primaire taken, namelijk het vertegenwoordigen van de belangen van de werknemers en het uitoefenen van medezeggenschap binnen de organisatie.

Waarom de voorkeur voor een ambtelijk secretaris OR boven een OR-lid als secretaris?

De voorkeur voor een ambtelijk secretaris OR boven een OR-lid als secretaris heeft verschillende redenen:

 1. Professionaliteit: Een ambtelijk secretaris is vaak specifiek opgeleid voor de functie en beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om de ondernemingsraad effectief te ondersteunen.
 2. Neutraliteit: Deze secretaris is geen lid van de OR en kan daardoor een neutrale positie innemen, wat kan helpen bij het overbruggen van eventuele interne meningsverschillen.
 3. Continuïteit: OR-leden kunnen wisselen door verkiezingen of andere omstandigheden, terwijl een ambtelijk secretaris voor continuïteit kan zorgen in de administratieve en organisatorische ondersteuning.
 4. Ontlasting OR-leden: Door de administratieve en organisatorische taken uit handen te nemen, kunnen OR-leden zich meer richten op de inhoudelijke kant van medezeggenschap.
 5. Expertise: Een ambtelijk secretaris blijft vaak op de hoogte van recente ontwikkelingen, wet- en regelgeving rondom medezeggenschap, en kan de OR hierover adviseren.
 6. Efficiëntie: Met een specifiek aangestelde persoon voor secretariële taken kan de OR efficiënter werken en worden vergaderingen en andere activiteiten beter voorbereid.
 7. Duidelijke rolverdeling: Met een ambtelijk secretaris is er een duidelijke scheiding tussen de rollen van de OR-leden en de administratieve en ondersteunende taken, wat kan helpen bij het voorkomen van rolconflicten.

Het gebruik van een ambtelijk secretaris kan dus bijdragen aan een professionelere, efficiëntere en meer gefocuste ondernemingsraad. Het is echter van belang dat de ambtelijk secretaris goed samenwerkt met de OR-leden en dat er wederzijds respect en vertrouwen is.

Gecategoriseerd als Blog