Reorganisatie ondernemingsraad

Reorganisatie ondernemingsraad, de ondernemingsraad (OR) speelt een cruciale rol bij reorganisaties binnen een bedrijf. Deze rol is niet alleen wettelijk verankerd in landen met een sterke traditie van werknemersinspraak, zoals Nederland, maar is ook essentieel voor het succesvol doorvoeren van veranderingen in een organisatie. De OR vertegenwoordigt de werknemers en…

Reglement ondernemingsraad

Het reglement van de ondernemingsraad (OR) is een document waarin de werkwijze en procedures van de OR zijn vastgelegd. Dit reglement is van essentieel belang omdat het zorgt voor duidelijkheid en transparantie over hoe de OR functioneert en welke rechten en plichten de leden hebben. In de Wet op de…

Jaarverslag ondernemingsraad

Een jaarverslag ondernemingsraad (OR) is een document waarin de OR verantwoording aflegt over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en bereikt. Het is een belangrijk communicatiemiddel naar de achterban, het management en eventueel andere belanghebbenden. Het verslag biedt transparantie over de activiteiten en prestaties van de OR en…

OR verkiezingen campagne

OR verkiezingen campagne, de ondernemingsraad (OR) is een inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen bedrijven en organisaties, die de belangen van de werknemers vertegenwoordigt. Elke paar jaar worden er verkiezingen gehouden om te bepalen wie de werknemers zal vertegenwoordigen in de OR. Een OR-verkiezingscampagne is het proces waarin kandidaten en lijsten zich…

OR verkiezingen voorbeeldbrief

De OR verkiezingen voorbeeldbrief tref je hieronder. [Naam Bedrijf/Organisatie][Adres][Postcode en Plaats][Datum] Aan alle medewerkers, Betreft: Ondernemingsraad Verkiezingen Beste collega’s, Zoals jullie wellicht weten, is het binnenkort weer tijd voor de verkiezingen van de Ondernemingsraad (OR). De OR is een belangrijk orgaan binnen onze organisatie, waarin werknemers invloed kunnen uitoefenen op…

Centrale Ondernemingsraad (COR)

Een Centrale Ondernemingsraad (COR) is een medezeggenschapsorgaan binnen grotere organisaties of concerns in Nederland die uit meerdere zelfstandige bedrijfsonderdelen bestaan. De COR is bedoeld om werknemers op het centrale, overkoepelende niveau van het concern inspraak te geven over beleidsmatige en strategische beslissingen. Als een onderneming bestaat uit meerdere ondernemingsraden (OR’en),…

Ambtelijk secretaris or

Een ambtelijk secretaris OR is iemand die administratieve, organisatorische en vaak ook inhoudelijke ondersteuning biedt aan de ondernemingsraad van een organisatie. Deze secretaris is geen lid van de OR, maar werkt nauw samen met de OR-leden om hun werk efficiënter en effectiever te maken. De taken en verantwoordelijkheden van een…

OR adviesaanvraag

Een OR adviesaanvraag is een formeel verzoek van de bestuurder (vaak de ondernemer of directie) van een organisatie aan de ondernemingsraad (OR) om advies te geven over een voorgenomen besluit. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van Nederland zijn bepaalde besluiten aangemerkt waarover de bestuurder de OR om advies…

Wanneer Ondernemingsraad

In Nederland is de ondernemingsraad (OR) geregeld in de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De vraag “wanneer ondernemingsraad?” kan op twee manieren worden geïnterpreteerd: wanneer moet een bedrijf een OR instellen en wanneer komt de OR bijeen. Het is belangrijk op te merken dat de OR bepaalde rechten heeft, zoals…

Ondernemingsraad Vergoeding

De ondernemingsraad (OR) speelt een belangrijke rol in Nederlandse bedrijven, vooral in het vertegenwoordigen van de belangen van het personeel. Leden van de OR zetten hun eigen tijd in om te werken aan zaken die het gehele personeelsbestand aangaan, wat soms kan conflicteren met hun normale werkzaamheden. Om deze reden…