OR adviesaanvraag

OR adviesaanvraag

Een OR adviesaanvraag is een formeel verzoek van de bestuurder (vaak de ondernemer of directie) van een organisatie aan de ondernemingsraad (OR) om advies te geven over een voorgenomen besluit. In de Wet op de ondernemingsraden (WOR) van Nederland zijn bepaalde besluiten aangemerkt waarover de bestuurder de OR om advies moet vragen voordat het besluit genomen wordt.

Enkele kernpunten van een OR adviesaanvraag:

 1. Voorgenomen Besluit: Het gaat hier om een concreet plan dat de bestuurder heeft en waarover hij/zij de OR om advies vraagt. Het moet dus niet gaan om een reeds genomen besluit.
 2. Belangrijke Besluiten: Niet elk besluit vereist een adviesaanvraag. De WOR specificeert welke besluiten adviesplichtig zijn. Voorbeelden van zulke besluiten zijn:
  • Overdracht van de controle van de onderneming.
  • Het beëindigen van de onderneming of een belangrijk deel ervan.
  • Grote investeringen.
  • Wijzigingen in de organisatie die gevolgen kunnen hebben voor het personeel.
 3. Inhoud van de Aanvraag: De bestuurder moet de OR voldoende informatie geven om een goed onderbouwd advies te kunnen uitbrengen. Dit betekent dat onder andere de achtergronden, redenen voor het besluit, en de verwachte gevolgen voor het personeel duidelijk moeten worden gecommuniceerd.
 4. Tijdslijn: De bestuurder moet de adviesaanvraag tijdig doen, zodat de OR voldoende tijd heeft om te reageren voordat het besluit wordt genomen.
 5. Reactie van de OR: De OR zal het voorgenomen besluit bestuderen, eventueel extra informatie opvragen of externe deskundigen raadplegen, en vervolgens een advies uitbrengen.
 6. Gevolgen van het Advies: De bestuurder is niet verplicht om het advies van de OR op te volgen, maar als hij/zij besluit af te wijken van het advies, moet dit schriftelijk en gemotiveerd aan de OR worden medegedeeld.

Als je meer wilt weten over de adviesaanvraag, dan is het volgen van een OR Cursus Adviseren & Instemmen aan te raden. Deze OR training wordt door Roald Kleist gegeven.

Het is essentieel voor de goede werking van de medezeggenschap in een organisatie dat de procedures en regels rondom adviesaanvragen correct worden gevolgd. Het zorgt voor een open communicatie tussen management en werknemers en kan conflicten en misverstanden voorkomen.

Gecategoriseerd als Blog