OR Cursus

OR Cursus
OR Cursus Beoordelingen

UITSTEKEND gebaseerd op meer dan 140 reviews!

Aanvraagformulier vrijblijvende offerte OR Cursus

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Locatie

Een Ondernemingsraad (OR) is een belangrijk orgaan binnen een organisatie dat de belangen van de medewerkers vertegenwoordigt. Een OR-lid heeft bepaalde rechten en plichten. En speelt een cruciale rol in de besluitvorming en communicatie tussen het management en de medewerkers. Een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) is daarom waardevol voor OR-leden om de volgende redenen:

 1. Kennis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR): De WOR is de belangrijkste wet voor ondernemingsraden in Nederland. Een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) biedt inzicht in de rechten en plichten die de WOR aan de OR toekent.
 2. Effectieve communicatie: Een OR-lid moet effectief kunnen communiceren met zowel het management als de medewerkers. Een cursus kan helpen bij het ontwikkelen van communicatievaardigheden.
 3. Besluitvormingsprocessen: Het is belangrijk dat OR-leden begrijpen hoe besluitvormingsprocessen werken, zowel binnen de OR als binnen de organisatie. Dit helpt hen om effectief deel te nemen aan discussies en besluiten.
 4. Onderhandelingsvaardigheden: OR-leden kunnen betrokken zijn bij onderhandelingen met het management over verschillende zaken. Een cursus kan hen voorzien van de nodige onderhandelingstechnieken.
 5. Teambuilding: Een OR functioneert het beste als een team. Een cursus kan helpen bij het bevorderen van teamdynamiek en samenwerking tussen OR-leden.
 6. Actualiteit: Wetten, regelgeving en best practices veranderen. Door regelmatige scholing blijft een OR-lid up-to-date.
 7. Casestudies en praktijkvoorbeelden: Een cursus kan OR-leden voorzien van praktijkvoorbeelden en casestudies. Casestudies hen helpen te begrijpen hoe ze bepaalde situaties in hun eigen organisatie kunnen aanpakken.
 8. Netwerken: Door een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) te volgen, kunnen OR-leden netwerken met leden van andere ondernemingsraden. Wat kan leiden tot waardevolle inzichten en samenwerkingsmogelijkheden.
 9. Zelfvertrouwen: Met de juiste kennis en vaardigheden zullen OR-leden zich zekerder voelen in hun rol en effectiever kunnen optreden.
 10. Bijdrage aan de organisatie: Een goed opgeleid OR-lid kan een waardevollere bijdrage leveren aan de organisatie. Wat zowel ten goede komt aan de medewerkers als aan het bedrijf zelf.

Kortom, een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) is essentieel om ervoor te zorgen dat OR-leden effectief, bekwaam en zelfverzekerd kunnen optreden in hun rol binnen de organisatie.

Wat kan een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) inhouden?

Een OR cursus is bedoeld om leden van de ondernemingsraad te trainen en te ondersteunen in hun rol. De inhoud van een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) kan variëren. Dit is afhankelijk van de aanbieder, de behoeften van de ondernemingsraad en de specifieke uitdagingen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd. Over het algemeen kan een OR cursus de volgende elementen bevatten:

 1. Inleiding tot de (WOR): Een grondige uitleg over de rechten en plichten van de OR volgens de WOR.
 2. Rol en functie van de OR: Uitleg over de positie van de OR binnen de organisatie. Verder de taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast hoe de OR kan bijdragen aan het welzijn van zowel de medewerkers als de organisatie.
 3. Vergadertechnieken: Hoe je effectief kunt vergaderen, agenda’s kunt opstellen, besluiten kunt nemen en notulen kunt schrijven.
 4. Communicatievaardigheden: Training in effectieve communicatie met zowel het management als de medewerkers.
 5. Onderhandelingsvaardigheden: Technieken en strategieën om effectief te onderhandelen met het management.
 6. Advies- en instemmingsrecht: Diepgaand inzicht in wanneer en hoe de OR advies- of instemmingsrecht kan uitoefenen volgens de WOR.
 7. Teambuilding: Oefeningen en activiteiten om de samenwerking en teamdynamiek binnen de OR te verbeteren.
 8. Casestudies: Praktijkvoorbeelden en scenario’s om de theorie in de praktijk te brengen en te leren van echte situaties.
 9. Actualiteiten: Updates over recente wetswijzigingen, jurisprudentie of andere relevante ontwikkelingen voor ondernemingsraden.
 10. Specifieke thema’s: Afhankelijk van de behoeften van de OR kunnen specifieke thema’s kun je trainingen volgen. Zoals reorganisaties, fusies, arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, etc.
 11. Interactieve sessies: Mogelijkheid voor OR-leden om vragen te stellen, ervaringen te delen. En daarnaast te leren van zowel de trainer als andere deelnemers.
 12. Netwerkmogelijkheden: Gelegenheid om te netwerken met OR-leden van andere organisaties en ervaringen en best practices uit te wisselen.

Een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) kan je volgen in verschillende formats, zoals een meerdaagse training, workshops, online cursussen of een combinatie hiervan. Het is belangrijk voor de ondernemingsraad om een cursus te kiezen die past bij hun specifieke behoeften en de uitdagingen waar ze voor staan.

Welke cursus wordt het meeste gevolgd?

Het is moeilijk om specifiek te zeggen welke training het meest wordt gevolgd, omdat dit kan variëren afhankelijk van de regio, de tijd en de specifieke behoeften van ondernemingsraden. Echter, enkele van de meest populaire en algemeen gevolgde OR cursussen zijn vaak gericht op:

 1. Basiscursus OR: Voor nieuwe OR-leden die net zijn begonnen. Deze cursus behandelt de basisprincipes van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Daarnaast de rechten en plichten van de OR. En ook de basisvaardigheden die nodig zijn om effectief te functioneren in de OR.
 2. OR en de WOR: Een verdiepende training over de Wet op de ondernemingsraden, gericht op de specifieke rechten zoals adviesrecht, instemmingsrecht, en het recht op informatie.
 3. OR en communicatie: Deze cursussen richten zich op het verbeteren van de communicatievaardigheden van OR-leden, zowel intern (binnen de OR en met medewerkers) als extern (met het management en andere stakeholders).
 4. OR en onderhandelen: Gericht op het ontwikkelen van onderhandelingsvaardigheden, vooral in situaties waar de OR te maken heeft met complexe vraagstukken zoals reorganisaties, arbeidsvoorwaarden, of fusies.
 5. OR en financiën: Voor OR-leden die meer inzicht willen krijgen in de financiële aspecten van hun organisatie, zoals het lezen en interpreteren van jaarrekeningen en begrotingen.
 6. Themaspecifieke cursussen: Afhankelijk van actuele gebeurtenissen of specifieke uitdagingen die ondernemingsraden tegenkomen, kunnen er cursussen zijn die zich richten op specifieke thema’s zoals duurzaamheid, welzijn op het werk, of digitale transformatie.

Verschillende opleidingsinstituten en consultancybureaus bieden OR cursussen aan. De populariteit van een specifieke cursus kan ook afhangen van de reputatie van het opleidingsinstituut, de kwaliteit van de trainers, en de specifieke behoeften en voorkeuren van de leden.

Als je overweegt om een OR cursus (OR Training, Cursus Ondernemingsraad) te volgen, is het raadzaam om eerst de behoeften en doelstellingen van je ondernemingsraad te bepalen en vervolgens verschillende aanbieders te vergelijken op basis van hun aanbod, ervaringen van eerdere deelnemers, en hun expertise op het gebied van ondernemingsraden.