OR verkiezingen voorbeeldbrief

OR verkiezingen voorbeeldbrief

De OR verkiezingen voorbeeldbrief tref je hieronder.


[Naam Bedrijf/Organisatie]
[Adres]
[Postcode en Plaats]
[Datum]

Aan alle medewerkers,

Betreft: Ondernemingsraad Verkiezingen

Beste collega’s,

Zoals jullie wellicht weten, is het binnenkort weer tijd voor de verkiezingen van de Ondernemingsraad (OR). De OR is een belangrijk orgaan binnen onze organisatie, waarin werknemers invloed kunnen uitoefenen op besluiten en beleid. Wij moedigen jullie dan ook aan om actief deel te nemen aan dit proces, zowel door jezelf kandidaat te stellen als door te stemmen.

Belangrijke data:

  • [Datum]: Deadline voor het indienen van kandidaturen.
  • [Datum]: Voorlichtingsbijeenkomst over de rol van de OR en het verkiezingsproces.
  • [Datum]: Verkiezingsdag.

Hoe kan je je kandidaat stellen?
Als je interesse hebt om deel uit te maken van de OR, stuur dan vóór [datum] een e-mail naar [e-mailadres] of lever je aanmeldingsformulier in bij [naam/contactpersoon]. Het formulier is verkrijgbaar bij de HR-afdeling.

Waarom deelnemen?
Als lid van de OR heb je de mogelijkheid om mee te denken, te adviseren en invloed uit te oefenen op belangrijke beslissingen binnen onze organisatie. Het is een unieke kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van onze werkomgeving en om de belangen van alle collega’s te vertegenwoordigen.

Wij hopen op een grote opkomst en betrokkenheid van jullie kant. Samen kunnen we werken aan een nog betere en prettigere werkomgeving.

Mocht je vragen hebben over het verkiezingsproces of de rol van de OR, neem dan gerust contact op met [naam/contactpersoon] of bezoek de voorlichtingsbijeenkomst.

Met vriendelijke groet,

[Naam]
[Positie/Functie]
[Naam Bedrijf/Organisatie]


Einde van de OR verkiezingen voorbeeldbrief.