OR verkiezingen

OR verkiezingen

OR-verkiezingen zijn de verkiezingen die gehouden worden om de leden van de ondernemingsraad (OR) te kiezen. De ondernemingsraad is een vertegenwoordigend orgaan binnen een bedrijf, bestaande uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over ondernemingsbeleid en de belangen van het personeel. Hieronder worden enkele belangrijke aspecten van OR-verkiezingen toegelicht:

 1. Doel: De verkiezingen zijn bedoeld om werknemers van een onderneming een stem te geven in wie hen vertegenwoordigt in gesprekken met de directie of werkgever over belangrijke kwesties die de werkomgeving, arbeidsvoorwaarden en rechten, en de algehele strategie en toekomst van de onderneming betreffen.
 2. Kandidaatstelling: Werknemers die zich verkiesbaar willen stellen voor de OR kunnen zich meestal aanmelden tijdens een aangekondigde periode voorafgaand aan de verkiezingen. Soms zijn er bepaalde voorwaarden waaraan kandidaten moeten voldoen, afhankelijk van de regels van de onderneming en de bestaande OR.
 3. Verkiezingsprocedure: De procedure voor de OR-verkiezingen moet eerlijk en transparant zijn, zodat alle stemgerechtigde werknemers de kans hebben om te stemmen. Dit kan door middel van geheime stemming zijn om de anonimiteit en eerlijkheid van de verkiezingen te waarborgen. Het kan gebeuren via fysieke stembussen, maar steeds vaker ook digitaal.
 4. Zittingsduur: De zittingsduur van OR-leden is vastgelegd in de wet of in het reglement van de OR zelf. Dit is vaak een periode van enkele jaren, met de mogelijkheid voor leden om zich herkiesbaar te stellen.
 5. Grootte en Samenstelling van de OR: De grootte van de OR en de representativiteit van verschillende afdelingen of groepen binnen de onderneming kunnen worden geregeld om een evenwichtige vertegenwoordiging te waarborgen. Dit kan variëren, afhankelijk van de grootte van de onderneming en het aantal werknemers.
 6. Communicatie van resultaten: Na de verkiezingen worden de resultaten bekendgemaakt aan de werknemers, en de gekozen OR-leden beginnen hun termijn na een overdrachtsperiode waarin vertrekkende OR-leden de nieuwe leden kunnen inwerken.

OR-verkiezingen zijn een fundamenteel onderdeel van het systeem van medezeggenschap binnen bedrijven in veel landen, waaronder Nederland. Ze bieden een manier om ervoor te zorgen dat de belangen en zorgen van werknemers worden gehoord en overwogen op het hoogste niveau van bedrijfsbesluitvorming.

OR verkiezingen, waar staan de regels?

De regels over OR verkiezingen staan in de volgende artikelen:

 1. Artikel 6: Dit artikel bevat bepalingen over wie er kiesrecht hebben, wie er verkiesbaar zijn, en hoe dit geregeld moet worden. Het legt uit dat werknemers die in de onderneming werken het recht hebben om te stemmen en dat zij zich ook verkiesbaar kunnen stellen voor een positie in de OR, afhankelijk van bepaalde voorwaarden.
 2. Artikel 9: Hier worden de basisprincipes van de verkiezingsprocedure uiteengezet. Het regelt hoe de verkiezingen moeten worden georganiseerd, meestal via geheime schriftelijke stemmingen, en legt de nadruk op een democratisch proces.
 3. Artikelen 10 en 11: Deze artikelen behandelen de grootte van de OR, gebaseerd op het aantal werknemers in de onderneming, en hoe de zetels in de OR verdeeld moeten worden.
 4. Artikel 12: Dit artikel gaat over de zittingsduur van de leden van de ondernemingsraad. Het bepaalt ook onder welke omstandigheden leden van de OR hun lidmaatschap kunnen verliezen en hoe nieuwe leden kunnen worden toegevoegd of vervangen.
 5. Artikel 13: In dit artikel wordt gesproken over de faciliteiten die leden van de OR nodig hebben om hun taken te kunnen uitvoeren, inclusief voorzieningen die hen in staat stellen om deel te nemen aan opleidingen en cursussen.

De details over hoe de OR-verkiezingen moeten worden georganiseerd, zijn vaak ook vastgelegd in het reglement van de OR zelf, dat is opgesteld in overeenstemming met de WOR. Dit reglement bevat specifieke regels over de verkiezingsprocedure, de termijnen, en de behandeling van eventuele geschillen of onregelmatigheden. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers de relevante artikelen van de WOR en het OR-reglement begrijpen om ervoor te zorgen dat de verkiezingen eerlijk en volgens de wettelijke voorschriften verlopen.

Gecategoriseerd als Blog